česky deutsch english

Oprávnění

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a nařízení (EU) č. 1321/2014 jsme byli dne 26.04.2021 Úřadem pro civilní letectví České republiky osvědčeni jako organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přílohy Vd (část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 a bylo nám vydáno osvědčení CZ.CAO.0002.


Certifikát CZ.CAO

Osvědčení CZ.CAO.0002